Dotační programy Terom s.r.o.

Dotační programy Terom s.r.o.

Dotace OPPIK – Plán digitální transformace společnosti TEROM s.r.o.

Název projektu:  Plán digitální transformace společnosti TEROM s.r.o.

Reg. č.: CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_168/0019373

Poskytovatel dotace:  MPO

Název výzvy:  Výzva I. programu podpory Poradenské služby pro MSP

Financování:  Evropský fond pro regionální rozvoj

Doba realizace:  prosinec 2019 – červen 2020

Popis projektu: Projekt je zaměřen na nákup poradenských služeb pro rozvojový malý podnik, společnost TEROM s.r.o., jejichž předmětem je zpracování plánu digitální transformace části podniku. Předmětem poradenských služeb by mělo být zlepšení stavu, resp. digitalizace, v oblasti: dat, identifikace dílců a výrobků, výroby v průběhu zpracování zakázek, automatizace programů konstrukce (CAD).

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Dotace OPPIK – Modernizace a digitalizace výroby TEROM s.r.o.

 

Název projektu:  Modernizace a digitalizace výroby TEROM s.r.o.

Reg. č.: CZ.01.2.06/0.0/0.0/19_250/0019568

Poskytovatel dotace:  MPO

Název výzvy:  Výzva X. programu podpory Technologie

Financování:  Evropský fond pro regionální rozvoj

Doba realizace:  prosinec 2019 – prosinec 2022

Popis projektu: Projekt řeší pořízení nových výrobních i nevýrobních technologií a technologií, zařízení a služeb vedoucí k modernizaci a digitalizaci výrobních procesů ve společnosti TEROM s.r.o, s cílem rozvoje a zvýšení konkurenceschopnosti tohoto malého podniku.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Dotace – Podnikové vzdělání zaměstnanců II.

 

Název projektu:  Podnikové vzdělání zaměstnanců ve firmě TEROM

Reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0./19_097/0013460

Poskytovatel dotace:  MPSV

Název výzvy:  Výzva 097 OPZ

Financování:  Z operačního programu Zaměstnanost

Doba realizace:  leden 2020 – prosinec 2021

Popis projektu: Pomocí výzvy 097 chceme docílit vyšší vzdělanosti a odbornosti našich zaměstnanců. Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Mapa realizací