O společnosti

Jsme rodinná firma, kterou 25. února 1991, pod názvem Antonín Mrkvička – TEROM, založil Ing. Antonín Mrkvička, strojní inženýr v oboru konstrukce obráběcích strojů. Po více než 20 letech samostatného podnikání se k otci přidaly obě děti a v roce 2013 se změnila právní forma z fyzické osoby na společnost s ručením omezeným TEROM s.r.o.

Sídlíme v Chlumci nad Cidlinou, kde máme výrobní provozovnu s plochou 7000 m2 pro výrobu a skladování.

Výrobní program firmy je rozdělen na dodávky vlastních výrobků a subdodávky.

Vlastní výrobky tvoří dodávky stájové technologie pro ustájení a chov koní, drátěné a plechové sklepní kóje, stavebnicové školní šatny, školní lavice a žákovské židle.

Subdodávky ocelových konstrukcí jsou oborově rozděleny na výrobky pro:

  • zemědělské stroje a zařízení
  • užitková a speciální vozidla
  • manipulační techniku
  • stavební konstrukce a výrobky pro stavby
  • speciální konstrukce
  • opravárenská činnost

Hlavním výrobním artiklem jsou ocelové díly, kovové svařence a montované celky.

Stávající systém managementu kvality je certifikován podle normy ISO 9001:2015. Jsme certifikováni od roku 1998. V roce 2019 jsme splnili požadavky normy ČSN EN 1090-2 pro provádění ocelových konstrukcí a prokázali shodu v procesu svařování s normou ČSN EN ISO 3834-2:2006. Certifikováni jsme v rozsahu Návrh a výroba ocelových konstrukcí. Ocelové konstrukce do třídy EXC2. Systém ochrany životního prostředí máme nastaven podle normy ISO 14001:2015.

Zajišťujeme prodej a půjčovnu stavebního bednění německé firmy August Wendler OHG v České republice.

Od roku 1993 vyvážíme naše produkty i do zahraničí, zejména do Francie, Německa a Švýcarska. Vývoz tvoří 58% z výrobní produkce firmy.

Kontakt je možný v českém, anglickém, německém, francouzském a ruském jazyce.

Naším cílem je být spolehlivým obchodním partnerem a budovat ve firmě prostředí, kde se bude dobře žít, pracovat a obchodovat.

 

Dotace OPPIK – Plán digitální transformace společnosti TEROM s.r.o.

 

Název projektu:          Plán digitální transformace společnosti TEROM s.r.o.

Reg. č.:                         CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_168/0019373

Poskytovatel dotace: MPO

Název výzvy:               Výzva I. programu podpory Poradenské služby pro MSP

Financování:               Evropský fond pro regionální rozvoj

Doba realizace:           prosinec 2019 – červen 2020

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na nákup poradenských služeb pro rozvojový malý podnik, společnost TEROM s.r.o., jejichž předmětem je zpracování plánu digitální transformace části podniku. Předmětem poradenských služeb by mělo být zlepšení stavu, resp. digitalizace, v oblasti: dat, identifikace dílců a výrobků, výroby v průběhu zpracování zakázek, automatizace programů konstrukce (CAD).

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Facebook