Tryskání

Tryskání

Pro čištění a předúpravu povrchu ocelových výrobků využíváme tlakovzdušného neprůběžného tryskacího boxu o rozměru 7,0 m x 4,5 m x 3,0 m vybavené kolejovým vozíkem. Vstupem do kabiny jsou vrata o rozměru 2,4 m x 2,4 m.

Suché a nemastné díly jsou v kabině tryskány ostrohranným ocelovým abrazivem GH25, o velikosti zrna 0,85 – 1,18 mm, na stupeň Sa 2 ½ drsnosti povrchu.

Touto předpovrchovou úpravou jsou odstraněny nečistoty, rzi a okuje. Dále odstraňujeme staré nátěry na branách, vrátkách, discích aut apod.

Pokud nevíte jak díly dostat k nám, nabízíme tryskání včetně zajištění dopravy k nám a zpět.

Kontaktní osoba pro tryskání

Ing. Pavla Holanová Ing. Pavla Holanová +420 722 157 806

Mapa realizací